Om Nissens​ Cooling Solutions

Fra pioner til førende leverandør - til vindmøllebranchen og industrisegmenterne

Vi tilbyder specialtilpassede kølekomponenter, systemer og moduler til brancherne indenfor vedvarende energi og industri, fx tog- og minedrift samt off-highway, er rygraden i vores forretning.

Vores produkt- og servicetilbud viser klart vores erfaring, knowhow og innovation. Vi startede som pioner inden for vindmøllebranchen samt en række industrisegmenter, og vi har udviklet os til at være en førende leverandør af specialtilpassede køleløsninger til krævende opgaver verden over.


 

Nissens Cooling Solutions: Bæredygtighed som strategisk ambition

Som leverandør til udfordrende kunder og markeder inden for vindmølleindustrien og det industrielle segment driver Nissens Cooling Solutions forretning med kunder, som er førende på markedet og dybt professionelle aktører og rollemodeller inden for deres forretningssegmenter. Deres krav til Nissens Cooling Solutions som foretrukken leverandør skal demonstrere og dokumentere, at vores forretningsetikker og –standarder er kompatible med de værdier, som vores kunder lever efter.

I respekt for de fællesskaber, som vi er del af, og de partnere, som vi interagerer med, herunder vores kunder, medarbejdere og leverandører fra verden over, fortsætter Nissens Cooling Solutions med at opbygge og styrke vores repræsentation inden for erhvervsmæssigt socialt ansvar og bæredygtighed.

Vi bruger vores arv, kultur og adfærd som fundament for vores CSR-engagement over for verden, som vi lever i. Vi er aktivt medlem af FN's Global Compact, hvilket er et vidnesbyrd om vores indvilgelse i at overholde de 10 FN's Global Compact-principper inden for menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.

COP-rapporter

FN Global Compact - Communication on Progress


 

Læs Nissens Cooling Solutions’ COP Report 2021

Klik her

Vores holdning til beskyttelse af menneskerettigheder

Nissens Cooling Solutions fokuserer på beskyttelse af vores medarbejderes menneskerettigheder.

 

Værdighed og respekt

Det er essentielt for os, at grundlæggende værdier omkring værdighed og respekt for det enkelte menneske karakteriserer vores socialisering med hinanden. Vi fordømmer brugen af enhver form for fysisk afstraffelse, voldstrusler, seksuel eller fysisk overgreb, chikane eller fornærmende adfærd.

For at sikre et stærkt arbejdsmiljø har vi formaliserede virksomheder, politikker og aktiviteter udført inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed.

 

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

For at fastholde vores fokus og følge op på vores arbejdsmiljø og –sikkerhedspræstationer i virksomheden arbejder Nissens Cooling Solutions aktivt med at skabe og bevare et godt og sundt arbejdsmiljø, og vi følger regelmæssigt op på vores indsats for at sikre vores medarbejderes velfærd.

 

Global databeskyttelse og privatlivets fred

Nissens Cooling Solutions overholder gældende lovgivning for beskyttelse af personoplysninger og bestræber sig på at sikre databeskyttelse for kunder, medarbejdere og andre interessenter. Vi har gjort os en række foranstaltninger for at sikre databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred gennem IT-understøttede, automatiserede arbejdsprocesser på tværs af funktionsområder og –organisationer.


 

Vores holdning til arbejdstagerrettigheder

Nissens Cooling Solutions støtter vores medarbejderes arbejdstagerrettigheder.

 

Foreningsfrihed

Nissens respekterer foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger for vores medarbejdere. Gennem arbejdsudvalgets fora er der en direkte dialog mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, som sikrer overholdelse af arbejdstagerrettigheder og fælles værdi i gensidig deltagelse i vækst og udvikling af både virksomheden og medarbejdere.

 

Etiske regler

Med vores etiske regler arbejder Nissens Cooling Solutions eksplicit på et forbud mod tvungen arbejde og børnearbejde.

Nissens Cooling Solutions’ etiske regler er tilgængelige for alle medarbejdere og indgår i vores forskellige nationale personalehåndbøger. Alle ledere på de tre øverste niveauer i Nissens Cooling Solutions’ ledelsesstruktur tilbyder deres engagement i vores etiske regler gennem en obligatorisk underskrift, der afspejler deres forpligtelse til at overholde de gældende retningslinjer. 

Nissens Cooling Solutions' etiske regler er også del af samarbejdsaftalerne mellem vores leverandører og Nissens Cooling Solutions.

 

Ikke-diskrimination

Nissens Cooling Solutions bestræber sig på at sikre stor alsidighed på tværs af organisationen og er dermed engageret i at eliminere diskrimination i beskæftigelse og ansættelse, religion, køn, politisk holdning eller seksuel orientering.  

Vi har en mangfoldighedspolitik med det formål at øge diversiteten i ledende stillinger, herunder at prioritere integrering af repræsentanter fra forskellige køn i ansættelsesprocesser for ledelse og ledende stillinger.


 

Vores holdning til miljø

Nissens Cooling Solutions gør en stor indsats for miljøet og for konstant at forbedre virksomhedens mulige påvirkning af den omgivende verden.

 

ISO 14001

Som bevis på Nissens Cooling Solutions’ forpligtelse til at respektere miljøet har vi et ISO 14001-miljøcertifikat på tværs af vores lokationer i Danmark, Kina og Slovakiet. Årlige revisioner udføres af et eksternt, uafhængigt agentur for at sikre overholdelse af miljøledelsessystemet. Som en ISO 14001-certificeret virksomhed arbejder vi med en række KPIer og vurderer vores præstation hver måned.

Ambition om CO2-neutralitet

Nissens Cooling Solutions har defineret et strategisk mål om at blive CO2-neutral inden for Periode 1 og 2:

2025: CO2-neutral i Europa

2030: CO2-neutral globalt

Træning og uddannelse: Miljø og energi

Alle timelønnede medarbejdere hos Nissens Cooling Solutions er indskrevet i vores formaliserede Train the Train-koncept for at sikre optimal onboarding samt træning og uddannelse generelt og i forhold til funktionsspecifikke kompetencer.

Gennem vores formaliserede træningsprogram er alle Nissens Cooling Solutions’ timelønnede medarbejdere orienterede om deres forventede adfærd inden for miljø og energi, og interne og eksterne revisioner udføres regelmæssigt som opfølgning.

Bæredygtighed og produktløsninger

Nissens Cooling Solutions påtager sig et ansvar for at overveje de miljømæssige påvirkninger af de produkter, som vi udvikler og leverer til vindanlægsbranchen og den store variation af branchesegmenter, som vi servicerer i dag. Vi leverer et antal produkter, der er udviklet og designet specifikt til elektriske anvendelser, hybridanvendelser, brændselscelleanvendelser, som understøtter det grønne skifte i de brancher, som vores kunder opererer på.


 

Vores holdning til anti-korruption

Nissens Cooling Solutions' antikorruptionstiltag er af største vigtighed for os.

 

Etiske regler

Med vores etiske regler har Nissens Cooling Solutions udtrykkeligt beskrevet forbud mod korruption og bestikkelse.

Politik om gaver og gæstfrihed

Nissens Cooling Solutions har defineret og kommunikeret en politik om gaver og gæstfrihed for at give klar vejledning om forventninger til overholdelse for alle vores medarbejdere verden over.

Whistleblower-politik

Nissens Cooling Solutions har en global whistleblower-politik med det formål at sikre enhver medarbejders mulighed for adgang til rapportering af påståede eller dokumenterede overtrædelser af gældende love og reguleringer samt Nissens Cooling Solutions’ etiske regler og andre interne retningslinjer.


 

PRINCIPPERNE FOR FN's GLOBAL COMPACT

 • i) Human Rights

  Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

  Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses

   

   

 • ii) Labor Rights

  Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining

  Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor

  Principle 5: The effective abolition of child labor

  Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation

 • iii) Environment

  Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges

  Principle 8: Undertake initiatives to promote environmental responsibility

  Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

 • iv) Anti-corruption

  Principle 10: Businesses shold work against corruption in all its forms, including extortion and bribery

   

   

Nissens Cooling Solutions: En certificeret virksomhed

Nissens Cooling Solutions er certificeret i henhold til følgende standarder for kvalitet, miljø og CSR:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • FN's Global Compact

Vores certificeringer er udtryk for vores engagement i overholdelsen af de gældende standarder og vores øverste ledelses fokus og involvering i at sikre den strategiske prioritet af vores arbejde og indsats inden for de definerede områder.

Velgørenhed og sponsorater

Nissens Cooling Solutions investerer aktivt i velfærden af vores omgivende samfund og sponsorere en lang række aktiviteter i forbindelse med velgørenhed, sport og fundraising for at skabe udvikling og sikre forebyggelsen og afhjælpningen af fattigdom og sygdom.

 

Nissens Cooling Solutions' årsregnskab, CSR-afsnit

Nissens Cooling Solutions klimaregnskabsrapporter